tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kierunki Studiów

Poziom kształcenia Kierunki studiów
BIG DATA - interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych

Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji. REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ! Informatyka, ekonomia, zarządzanie, statystyka, lingwistyka, socjologia, psychologia i dalej – programowanie, projektowanie…to tylko część obszarów nauki, które należą do programu studiów. Interdyscyplinarność jest cechą współczesnego kanonu kompetencji. Nie ma samotnych wysp, a praca wymaga zgodnej kooperacji każdego zespołu. Tymczasem, tak dzisiaj ważna, sztuczna inteligencja, codziennie zwiększa katalog dyscyplin i wywodzących się z nich technologii, które wchodzą w jej skład. Za fasadą nazwy kryją się rodziny skomplikowanych algorytmów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, rozpoznawania obrazu, rozpoznawania mowy, przetwarzania języka naturalnego, systemy eksperckie czy metody statystyczne. I oczywiście dane, dane, dane…  Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość! Tu nauczysz się: •    Wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w badaniach dla biznesu •    Analizować rzeczywistość za pomocą technik Big Data •    Projektować badania społeczno-ekonomiczne •    Analizować dane behawioralne Będziesz potrafił: •    Skutecznie zarządzać  zespołami •    Korzystać z danych, które Cię otaczają •    Projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych •    Analizować, prognozować i projektować procesy gospodarcze i społeczne dla biznesu i administracji Będziesz umiał: •    Programować •    Wizualizować wyniki badań •    Modelować i badać organizacje oraz nimi efektywnie zarządzać Zdobędziesz rozległą wiedzę z ekonomii, zarządzania, statystyki, psychologii, języka obcego, która pomoże zrozumieć Świat.  Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych jest dostarczenie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zaawansowanych umiejętności interpretacji i analizy danych z otoczenia społeczno-ekonomicznego, w tym przede wszystkim w zakresie przydatności wyników analiz z punktu widzenia celów badawczych organizacji-klienta i jego i celów biznesowych. Studiując BIG DATA w analityce ekonomicznej i społecznej możesz wybrać dwie specjalności: •    Analityka Big Data - programowanie i projektowanie badań •    Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych  ZOSTAŃ LIDEREM NOWOCZESNEJ GOSPODARKI! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ Chcesz wiedzieć więcej? WIĘCEJ INFORMACJI Pobierz: szczegółowe informacje  |  program studiów

Analityka BIG DATA - programowanie i projektowanie badań

Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji. REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ! Informatyka, ekonomia, zarządzanie, statystyka, lingwistyka, socjologia, psychologia i dalej – programowanie, projektowanie…to tylko część obszarów nauki, które należą do programu studiów. Interdyscyplinarność jest cechą współczesnego kanonu kompetencji. Nie ma samotnych wysp, a praca wymaga zgodnej kooperacji każdego zespołu. Tymczasem, tak dzisiaj ważna, sztuczna inteligencja, codziennie zwiększa katalog dyscyplin i wywodzących się z nich technologii, które wchodzą w jej skład. Za fasadą nazwy kryją się rodziny skomplikowanych algorytmów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, rozpoznawania obrazu, rozpoznawania mowy, przetwarzania języka naturalnego, systemy eksperckie czy metody statystyczne. I oczywiście dane, dane, dane…  Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość! Tu nauczysz się: •    Wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w badaniach dla biznesu •    Analizować rzeczywistość za pomocą technik Big Data •    Projektować badania społeczno-ekonomiczne •    Analizować dane behawioralne Będziesz potrafił: •    Skutecznie zarządzać  zespołami •    Korzystać z danych, które Cię otaczają •    Projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych •    Analizować, prognozować i projektować procesy gospodarcze i społeczne dla biznesu i administracji Będziesz umiał: •    Programować •    Wizualizować wyniki badań •    Modelować i badać organizacje oraz nimi efektywnie zarządzać Zdobędziesz rozległą wiedzę z ekonomii, zarządzania, statystyki, psychologii, języka obcego, która pomoże zrozumieć Świat.  Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego big data – programowanie i projektowanie badań jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje i umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu analizy danych i big data, w tym przede wszystkim projektowania, programowania i wykorzystania zaawansowanych narzędzi programistycznych i statystycznych dla identyfikacji źródeł, pozyskania i obróbki danych. Absolwent będzie także posiadał umiejętności oceny potencjału źródeł danych i możliwości ich analizy i modelowania za pomocą zaawansowanych narzędzi programistycznych (w oparciu o środowisko Python i R) oraz narzędzia statystyczne, ekonometryczne wykorzystujące metody big data na użytek zadań biznesowych i analityczno-badawczych instytucji-klienta. Zdobyta podczas specjalizacji praktyczna wiedza w zakresie współpracy w zespole badawczym w procesie projektowania i realizacji badań, a także w zakresie: kształtowania marki, wykorzystania mediów społecznościowych w analityce społecznej, zarządzania projektem badawczym i koordynacji procesu badawczego, współpracy w sieci z dostawcami danych i umiejętności doboru źródeł danych, promowania wykorzystania metod big data w analizach otoczenia społeczno-ekonomicznego pozwoli na podnoszenie skuteczności i efektywności absolwenta na nowoczesnym rynku pracy. Studiując BIG DATA w analityce ekonomicznej i społecznej możesz wybrać dwie specjalności: •    Analityka Big Data - programowanie i projektowanie badań •    Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych  ZOSTAŃ LIDEREM NOWOCZESNEJ GOSPODARKI! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA Chcesz wiedzieć więcej? WIĘCEJ INFORMACJI Pobierz: szczegółowe informacje  |  program studiów

Obsługa ruchu turystycznego

REKRUTACJA Biznes turystyczny to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse) z zakresu nauk społecznych. Jakie umiejętności zdobędziesz studiując u nas? Nabyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne pozwolą absolwentowi efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z kompetencji i doświadczeń przedstawicieli instytucji i placówek turystycznych oraz pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Studiując biznes turystyczny możesz wybrać specjalności: - Hotelarstwo, SPA & Wellness - Obsługa ruchu turystycznego Czego nauczysz się studiując biznes turystyczny? Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego hotelarstwo i SPA & Wellness jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów hotelarskich w zakresie kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia, znajomości preferencji i oczekiwań klientów w trakcie pobytu w obiektach turystyki zdrowotnej, koordynowania kluczowych procesów leczniczych (w tym dla segmentu 65+), gastronomicznych i noclegowych, wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji z segmentami rynku zarządzania finansami i dynamicznego zarządzania cenami usług oraz procedurami pobytu klienta w hotelu zgodnymi z wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych. Studenci poznają także zadania, funkcje i role pełnione przez menedżerów tego typu podmiotów oraz czynniki przewagi konkurencyjnej w tym sektorze. Student zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich od strony ich organizacji, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług, systemów informatycznych w hotelarstwie czy zarządzania finansami. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego. Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego obsługa ruchu turystycznego jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa, współpracy sieciowej, zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania oferty turystycznej. Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania biur podróży, atrakcji turystycznych jako przedsiębiorstw, obiektów rekreacyjno-leczniczych, przedsiębiorstw eventowych. Nabędzie też umiejętności bezpośredniej obsługi turystów podczas imprez turystycznych, rekreacyjnych i eventowych, planowania oferty oraz zarządzania tego typu przedsiębiorstwami, kształtowania cen oferty turystycznej, jej sprzedaży i odpowiedniej promocji. Jaka praca po studiach? Absolwenci biznesu turystycznego znajdą zatrudnienie w obiektach hotelarskich, obiektach SPA & Wellness, podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego, gastronomii, biurach podróży, biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, przedsiębiorstwach eventowych, atrakcjach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, a także własna działalność gospodarcza. To również możliwość rozwijania swojej kariery zawodowej na szczeblu kierownika, specjalisty, menedżera czy dyrektora w sektorze hotelarstwa, turystyki, gastronomii, rynku MICE, marketingu. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: - Zarządzanie w turystyce - Budowanie i promocja marki - Promocja regionalnego produktu turystycznego - Kreowanie marki lidera w administracji publicznej ZOSTAŃ HOTELARZEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Hotelarstwo, SPA & Wellness

REKRUTACJA Biznes turystyczny to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse) z zakresu nauk społecznych. Jakie umiejętności zdobędziesz studiując u nas? Nabyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne pozwolą absolwentowi efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z kompetencji i doświadczeń przedstawicieli instytucji i placówek turystycznych oraz pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Studiując biznes turystyczny możesz wybrać specjalności: - Hotelarstwo, SPA & Wellness - Obsługa ruchu turystycznego Czego nauczysz się studiując biznes turystyczny? Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego hotelarstwo i SPA & Wellness jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów hotelarskich w zakresie kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia, znajomości preferencji i oczekiwań klientów w trakcie pobytu w obiektach turystyki zdrowotnej, koordynowania kluczowych procesów leczniczych (w tym dla segmentu 65+), gastronomicznych i noclegowych, wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji z segmentami rynku zarządzania finansami i dynamicznego zarządzania cenami usług oraz procedurami pobytu klienta w hotelu zgodnymi z wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych. Studenci poznają także zadania, funkcje i role pełnione przez menedżerów tego typu podmiotów oraz czynniki przewagi konkurencyjnej w tym sektorze. Student zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich od strony ich organizacji, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług, systemów informatycznych w hotelarstwie czy zarządzania finansami. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego. Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego obsługa ruchu turystycznego jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa, współpracy sieciowej, zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania oferty turystycznej. Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania biur podróży, atrakcji turystycznych jako przedsiębiorstw, obiektów rekreacyjno-leczniczych, przedsiębiorstw eventowych. Nabędzie też umiejętności bezpośredniej obsługi turystów podczas imprez turystycznych, rekreacyjnych i eventowych, planowania oferty oraz zarządzania tego typu przedsiębiorstwami, kształtowania cen oferty turystycznej, jej sprzedaży i odpowiedniej promocji. Jaka praca po studiach? Absolwenci biznesu turystycznego znajdą zatrudnienie w obiektach hotelarskich, obiektach SPA & Wellness, podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego, gastronomii, biurach podróży, biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, przedsiębiorstwach eventowych, atrakcjach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, a także własna działalność gospodarcza. To również możliwość rozwijania swojej kariery zawodowej na szczeblu kierownika, specjalisty, menedżera czy dyrektora w sektorze hotelarstwa, turystyki, gastronomii, rynku MICE, marketingu. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: - Zarządzanie w turystyce - Budowanie i promocja marki - Promocja regionalnego produktu turystycznego - Kreowanie marki lidera w administracji publicznej ZOSTAŃ HOTELARZEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

REKRUTACJA Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dlaczego warto studiować Psychologię? Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Czego nauczysz się studiując Psychologię na KANS? Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Student nabędzie wiedzę o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji. Jaka praca po Psychologii? Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc. Studiując Psychologię możesz wybrać specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza Psychologia w ochronie zdrowia Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. ZOSTAŃ PSYCHOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Psychologia w ochronie zdrowia

REKRUTACJA Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dlaczego warto studiować Psychologię? Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Czego nauczysz się studiując Psychologię na KANS? Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Student nabędzie wiedzę o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji. Jaka praca po Psychologii? Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc. Studiując Psychologię możesz wybrać specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza Psychologia w ochronie zdrowia Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. ZOSTAŃ PSYCHOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Event i kreowanie wizerunku

REKRUTACJA Praktycznie uczymy zawodu przyszłych dziennikarzy i pozostałych pracowników mediów, a także agencji public relations, biur promocji i reklamy. Zajęcia na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej to w dużej mierze praktyczne warsztaty w doskonale wyposażonych pracowniach. Studia I stopnia dostarczają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy w zawodach związanych z dziennikarstwem, komunikacją wizerunkową i public relations. Zajęcia w studiu radiowym, telewizyjnym a także w pracowni DJ są prowadzone przez osoby z doświadczeniem praktycznym. Warto studiować! Według danych GUS w roku akademickim 2020/2021 dziennikarstwo było w czołówce najczęściej wybieranych grup kierunków! Czego się nauczysz, studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze studenci uczą się tworzenia przekazów medialnych – telewizyjnych, internetowych, prasowych i radiowych – oraz reguł rządzących mediami. Poznają specyfikę współczesnych mediów. Warsztat nowoczesnego dziennikarstwa to umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami, dlatego nasz program nauczania jest stale aktualizowany i wzbogacany o najnowsze rozwiązania. Program nauczania obejmuje także umiejętność wystąpień publicznych, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, dyskusji i weryfikacji źródła informacji. Pracujemy w małych grupach, w przyjaznej atmosferze. Kadra jest otwarta na dyskusję, a każdy student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest traktowany po partnersku. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? komunikowanie (w praktyce, w teorii, w mediach, w agencji PR, w swojej firmie, z klientem) pisanie (zrozumiale, trafnie, pod wyszukiwarkę, dla żądnych wiedzy, dla klientów i wyborców) mówienie (do innych, do kamery, do mikrofonu) Jaka praca po Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej? Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie muszą martwić się o pracę. Pozyskane umiejętności pozwalają naszym absolwentom na zawodową samodzielność. Są przygotowani do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja oraz Internet i social media), agencjach public relations, reklamy i promocji, firmy konsultingowe, agencje brandingowe, reklamowe i kreatywne i wiele innych. Studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną możesz wybrać specjalności: Event i kreowanie wizerunku Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Public Relations Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Zarządzanie w turystyce Budowanie i promocja marki Promocja regionalnego produktu turystycznego Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Jaki powinien być przyszły dziennikarz i specjalista od komunikacji społecznej? Kreatywny, kompetentny, otwarty i ciekawy świata. ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Public Relations

REKRUTACJA Praktycznie uczymy zawodu przyszłych dziennikarzy i pozostałych pracowników mediów, a także agencji public relations, biur promocji i reklamy. Zajęcia na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej to w dużej mierze praktyczne warsztaty w doskonale wyposażonych pracowniach. Studia I stopnia dostarczają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy w zawodach związanych z dziennikarstwem, komunikacją wizerunkową i public relations. Zajęcia w studiu radiowym, telewizyjnym a także w pracowni DJ są prowadzone przez osoby z doświadczeniem praktycznym. Warto studiować! Według danych GUS w roku akademickim 2020/2021 dziennikarstwo było w czołówce najczęściej wybieranych grup kierunków! Czego się nauczysz, studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze studenci uczą się tworzenia przekazów medialnych – telewizyjnych, internetowych, prasowych i radiowych – oraz reguł rządzących mediami. Poznają specyfikę współczesnych mediów. Warsztat nowoczesnego dziennikarstwa to umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami, dlatego nasz program nauczania jest stale aktualizowany i wzbogacany o najnowsze rozwiązania. Program nauczania obejmuje także umiejętność wystąpień publicznych, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, dyskusji i weryfikacji źródła informacji. Pracujemy w małych grupach, w przyjaznej atmosferze. Kadra jest otwarta na dyskusję, a każdy student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest traktowany po partnersku. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? komunikowanie (w praktyce, w teorii, w mediach, w agencji PR, w swojej firmie, z klientem) pisanie (zrozumiale, trafnie, pod wyszukiwarkę, dla żądnych wiedzy, dla klientów i wyborców) mówienie (do innych, do kamery, do mikrofonu) Jaka praca po Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej? Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie muszą martwić się o pracę. Pozyskane umiejętności pozwalają naszym absolwentom na zawodową samodzielność. Są przygotowani do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja oraz Internet i social media), agencjach public relations, reklamy i promocji, firmy konsultingowe, agencje brandingowe, reklamowe i kreatywne i wiele innych. Studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną możesz wybrać specjalności: Event i kreowanie wizerunku Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Public Relations Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Zarządzanie w turystyce Budowanie i promocja marki Promocja regionalnego produktu turystycznego Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Jaki powinien być przyszły dziennikarz i specjalista od komunikacji społecznej? Kreatywny, kompetentny, otwarty i ciekawy świata. ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji

REKRUTACJA Kwalifikacje, jakie zdobywa student obejmują wysoką świadomość odpowiedzialności za zdrowie pacjenta oraz troskę o jak najwyższy poziom poradnictwa w gabinecie. Wysoka jakość kształcenia przyszłej kadry to gwarancja wysokiej jakości ofert na rynku usług dietetycznych. Synonimy dobrego dietetyka? Odpowiedzialność, kompetencja, etyka, wszechstronność. Czy warto studiować dietetykę? Kraje rozwijające się od lat mierzą się z narastającą epidemią otyłości. Równolegle zyskuje popularność trend na zdrowe i racjonalne żywienie. Oba te obszary wymagają kompetentnych specjalistów-dietetyków. Dietetyka to dziedzina, która obejmuje zagadnienia z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk zajmujących się kulturą fizyczną. Specjalności w KANS – wybór należy do Ciebie: Dietoprofilaktyka i dietoterapia Psychodietetyka z elementami coachingu Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji Gdzie szukać zatrudnienia po dietetyce? Możliwości jest bardzo dużo, bo rynek jest otwarty na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Własna praktyka, specjalistyczne poradnie, szpitale, kliniki, przychodnie, firmy produkujące zdrową żywność czy suplementy diety, firmy badające żywność, kluby sportowe, ale również restauracje (kreatorzy menu!), redakcje pism o tematyce zdrowego odżywiania, laboratoria i wiele innych placówek publicznych oraz niepublicznych. Program studiów na kierunku Dietetyka Ukończysz studia z pakietem niezbędnej wiedzy w zakresie: profilaktyka i leczenie chorób żywieniowo-zależnych, zapobieganie niedożywieniu związanym z chorobą, prowadzenie oświaty, promującej prawidłowe odżywianie, kontrola jakości produktów, planowanie i przygotowywanie jadłospisów w różnych jednostkach chorobowych a także dla ludzi zdrowych, organizacja żywienia indywidualnego i zbiorowego. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Zarządzanie w turystyce ZOSTAŃ DIETETYKIEM Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Psychodietetyka z elementami coachingu

REKRUTACJA Kwalifikacje, jakie zdobywa student obejmują wysoką świadomość odpowiedzialności za zdrowie pacjenta oraz troskę o jak najwyższy poziom poradnictwa w gabinecie. Wysoka jakość kształcenia przyszłej kadry to gwarancja wysokiej jakości ofert na rynku usług dietetycznych. Synonimy dobrego dietetyka? Odpowiedzialność, kompetencja, etyka, wszechstronność. Czy warto studiować dietetykę? Kraje rozwijające się od lat mierzą się z narastającą epidemią otyłości. Równolegle zyskuje popularność trend na zdrowe i racjonalne żywienie. Oba te obszary wymagają kompetentnych specjalistów-dietetyków. Dietetyka to dziedzina, która obejmuje zagadnienia z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk zajmujących się kulturą fizyczną. Specjalności w KANS – wybór należy do Ciebie: Dietoprofilaktyka i dietoterapia Psychodietetyka z elementami coachingu Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji Gdzie szukać zatrudnienia po dietetyce? Możliwości jest bardzo dużo, bo rynek jest otwarty na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Własna praktyka, specjalistyczne poradnie, szpitale, kliniki, przychodnie, firmy produkujące zdrową żywność czy suplementy diety, firmy badające żywność, kluby sportowe, ale również restauracje (kreatorzy menu!), redakcje pism o tematyce zdrowego odżywiania, laboratoria i wiele innych placówek publicznych oraz niepublicznych. Program studiów na kierunku Dietetyka Ukończysz studia z pakietem niezbędnej wiedzy w zakresie: profilaktyka i leczenie chorób żywieniowo-zależnych, zapobieganie niedożywieniu związanym z chorobą, prowadzenie oświaty, promującej prawidłowe odżywianie, kontrola jakości produktów, planowanie i przygotowywanie jadłospisów w różnych jednostkach chorobowych a także dla ludzi zdrowych, organizacja żywienia indywidualnego i zbiorowego. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Zarządzanie w turystyce ZOSTAŃ DIETETYKIEM Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Pielęgniarstwo I i II stopnia

REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ  Rynek pracy czeka na Ciebie! Rosnący niedobór kadry pielęgniarskiej stanowi duże wyzwanie dla instytucji, w których personel medyczny jest fundamentem funkcjonowania. Z dyplomem KANS staniesz się częścią wykwalifikowanej kadry, świadczącej usługi medyczne na najwyższym poziomie – w regionie wciąż szuka się specjalistów w tej dziedzinie. Magister Pielęgniarstwa Możesz kontynuować naukę w Karkonoskiej i zdobyć tytuł magistra pielęgniarstwa. Ultranowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kompetentna kadra dydaktyczna to podstawa jakości wykształcenia. Karkonoska gwarantuje Ci pakiet wiedzy i doświadczenia. Gdzie szukać zatrudnienia? Jako absolwent pielęgniarstwa możesz ubiegać się o pracę w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Nasi absolwenci pracują w szpitalach, przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, jednostkach systemu ratownictwa medycznego czy sanatoriach. Dlaczego warto wybrać Karkonoską Akademię i właśnie tu rozpocząć przygodę z pielęgniarstwem? Zachęca do tego mnogość kół naukowych, dzięki którym możesz rozwijać swoją pasję. Anatomia, biochemia, ratownictwo medyczne – to zajęcia, które mogą zainteresować przyszłych adeptów zawodu. Symulacja warunków szpitalnych – ultranowoczesny sprzęt i praktyka. Karkonoska Akademia dysponuje nowoczesnym zapleczem w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Symulacje warunków szpitalnych pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne na fantomach, odzwierciedlających stan pacjentów. Kontrolowane warunki sprawiają, że nauka jest bezpieczna, a zdobywane umiejętności są w 100% praktyczne. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Fizjoterapia i opieka w geriatrii Postaw na przyszłość – studiuj Pielęgniarstwo w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Dietoprofilaktyka i dietoterapia

REKRUTACJA Kwalifikacje, jakie zdobywa student obejmują wysoką świadomość odpowiedzialności za zdrowie pacjenta oraz troskę o jak najwyższy poziom poradnictwa w gabinecie. Wysoka jakość kształcenia przyszłej kadry to gwarancja wysokiej jakości ofert na rynku usług dietetycznych. Synonimy dobrego dietetyka? Odpowiedzialność, kompetencja, etyka, wszechstronność. Czy warto studiować dietetykę? Kraje rozwijające się od lat mierzą się z narastającą epidemią otyłości. Równolegle zyskuje popularność trend na zdrowe i racjonalne żywienie. Oba te obszary wymagają kompetentnych specjalistów-dietetyków. Dietetyka to dziedzina, która obejmuje zagadnienia z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk zajmujących się kulturą fizyczną. Specjalności w KANS – wybór należy do Ciebie: Dietoprofilaktyka i dietoterapia Psychodietetyka z elementami coachingu Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji Gdzie szukać zatrudnienia po dietetyce? Możliwości jest bardzo dużo, bo rynek jest otwarty na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Własna praktyka, specjalistyczne poradnie, szpitale, kliniki, przychodnie, firmy produkujące zdrową żywność czy suplementy diety, firmy badające żywność, kluby sportowe, ale również restauracje (kreatorzy menu!), redakcje pism o tematyce zdrowego odżywiania, laboratoria i wiele innych placówek publicznych oraz niepublicznych. Program studiów na kierunku Dietetyka Ukończysz studia z pakietem niezbędnej wiedzy w zakresie: profilaktyka i leczenie chorób żywieniowo-zależnych, zapobieganie niedożywieniu związanym z chorobą, prowadzenie oświaty, promującej prawidłowe odżywianie, kontrola jakości produktów, planowanie i przygotowywanie jadłospisów w różnych jednostkach chorobowych a także dla ludzi zdrowych, organizacja żywienia indywidualnego i zbiorowego. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Zarządzanie w turystyce ZOSTAŃ DIETETYKIEM Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Trener przygotowania motorycznego

REKRUTACJA Pasjonujesz się aktywnością fizyczną, lubisz wysiłek, a zdrowie to Twój styl życia? Zostań trenerem personalnym! Być może Twoją mocną stroną jest kreatywność i lubisz kontakt z ludźmi – wybierz specjalność dopasowaną do siebie, zostań animatorem czasu wolnego. Czego się nauczysz, studiując Wychowanie Fizyczne? Studia na wychowaniu fizycznym to przede wszystkim praktyka. Przygotujesz się do pracy z klientem indywidualnym i grupami osób w różnym wieku. Poznasz metodykę różnych form treningu. Nabędziesz również wiedzę z zakresu niekonwencjonalnych i nowatorskich form aktywności fizycznej. W Karkonoskiej masz dostęp do Krytej Pływalni i Hali Sportowej. Możesz korzystać z wysokiej klasy sprzętu dedykowanego wyspecjalizowanym treningom. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Aktywność fizyczna to nie tylko kluby sportowe. Animator czasu wolnego cechuje się przede wszystkim kreatywnością. Zdobędziesz wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z promowaniem prozdrowotnych zachowań oraz sposobów dbania o dobrą kondycję psychofizyczną. Studiując Wychowanie Fizyczne możesz wybrać specjalności: Trener personalny Animator czasu wolnego Trener przygotowania motorycznego Jaka praca po Wychowaniu Fizycznym? Według raportu „The European Health & Fitness Market” z roku na rok coraz więcej osób korzysta z klubów fitness. W 2019 roku z usług branży korzystało aż 3 miliony Polaków. Wciąż wzrasta trend na zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Coraz więcej osób korzysta również z usług trenerów personalnych. Oznacza to coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na personel, oferujący usług z zakresu kultury fizycznej. Gdzie po studiach szukać zatrudnienia? W szkołach, klubach i organizacjach sportowych oraz klubach fitness, placówkach wychowawczych, ośrodkach sportu i rekreacji, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych. Wykwalifikowanych pracowników poszukują również instytucje administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój kultury fizycznej. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Wychowanie fizyczne na KANS to dobry wybór i ciekawe perspektywy! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Animator czasu wolnego

REKRUTACJA Pasjonujesz się aktywnością fizyczną, lubisz wysiłek, a zdrowie to Twój styl życia? Zostań trenerem personalnym! Być może Twoją mocną stroną jest kreatywność i lubisz kontakt z ludźmi – wybierz specjalność dopasowaną do siebie, zostań animatorem czasu wolnego. Czego się nauczysz, studiując Wychowanie Fizyczne? Studia na wychowaniu fizycznym to przede wszystkim praktyka. Przygotujesz się do pracy z klientem indywidualnym i grupami osób w różnym wieku. Poznasz metodykę różnych form treningu. Nabędziesz również wiedzę z zakresu niekonwencjonalnych i nowatorskich form aktywności fizycznej. W Karkonoskiej masz dostęp do Krytej Pływalni i Hali Sportowej. Możesz korzystać z wysokiej klasy sprzętu dedykowanego wyspecjalizowanym treningom. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Aktywność fizyczna to nie tylko kluby sportowe. Animator czasu wolnego cechuje się przede wszystkim kreatywnością. Zdobędziesz wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z promowaniem prozdrowotnych zachowań oraz sposobów dbania o dobrą kondycję psychofizyczną. Studiując Wychowanie Fizyczne możesz wybrać specjalności: Trener personalny Animator czasu wolnego Trener przygotowania motorycznego Jaka praca po Wychowaniu Fizycznym? Według raportu „The European Health & Fitness Market” z roku na rok coraz więcej osób korzysta z klubów fitness. W 2019 roku z usług branży korzystało aż 3 miliony Polaków. Wciąż wzrasta trend na zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Coraz więcej osób korzysta również z usług trenerów personalnych. Oznacza to coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na personel, oferujący usług z zakresu kultury fizycznej. Gdzie po studiach szukać zatrudnienia? W szkołach, klubach i organizacjach sportowych oraz klubach fitness, placówkach wychowawczych, ośrodkach sportu i rekreacji, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych. Wykwalifikowanych pracowników poszukują również instytucje administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój kultury fizycznej. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Wychowanie fizyczne na KANS to dobry wybór i ciekawe perspektywy! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Trener personalny

REKRUTACJA Pasjonujesz się aktywnością fizyczną, lubisz wysiłek, a zdrowie to Twój styl życia? Zostań trenerem personalnym! Być może Twoją mocną stroną jest kreatywność i lubisz kontakt z ludźmi – wybierz specjalność dopasowaną do siebie, zostań animatorem czasu wolnego. Czego się nauczysz, studiując Wychowanie Fizyczne? Studia na wychowaniu fizycznym to przede wszystkim praktyka. Przygotujesz się do pracy z klientem indywidualnym i grupami osób w różnym wieku. Poznasz metodykę różnych form treningu. Nabędziesz również wiedzę z zakresu niekonwencjonalnych i nowatorskich form aktywności fizycznej. W Karkonoskiej masz dostęp do Krytej Pływalni i Hali Sportowej. Możesz korzystać z wysokiej klasy sprzętu dedykowanego wyspecjalizowanym treningom. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Aktywność fizyczna to nie tylko kluby sportowe. Animator czasu wolnego cechuje się przede wszystkim kreatywnością. Zdobędziesz wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z promowaniem prozdrowotnych zachowań oraz sposobów dbania o dobrą kondycję psychofizyczną. Studiując Wychowanie Fizyczne możesz wybrać specjalności: Trener personalny Animator czasu wolnego Trener przygotowania motorycznego Jaka praca po Wychowaniu Fizycznym? Według raportu „The European Health & Fitness Market” z roku na rok coraz więcej osób korzysta z klubów fitness. W 2019 roku z usług branży korzystało aż 3 miliony Polaków. Wciąż wzrasta trend na zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Coraz więcej osób korzysta również z usług trenerów personalnych. Oznacza to coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na personel, oferujący usług z zakresu kultury fizycznej. Gdzie po studiach szukać zatrudnienia? W szkołach, klubach i organizacjach sportowych oraz klubach fitness, placówkach wychowawczych, ośrodkach sportu i rekreacji, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych. Wykwalifikowanych pracowników poszukują również instytucje administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój kultury fizycznej. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Wychowanie fizyczne na KANS to dobry wybór i ciekawe perspektywy! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Fizjoterapia

REKRUTACJA Czy wiesz, że wady postawy – według różnych źródeł – dotyczą od 50% do 60% uczniów? To wyłącznie wstęp do długiej listy schorzeń, z jakimi Polacy zgłaszają się do fizjoterapeutów. Wady postawy nie dotyczą wyłącznie dzieci i młodzieży. Wady nabyte w latach szkolnych pogłębiają się i najczęściej wynikają ze złych nawyków, a wraz z rozwojem wymagają fizjoterapii. Dotyczy to również sportowców, osób starszych czy kobiet w ciąży. Gdzie szukać pracy po Fizjoterapii? Fizjoterapia jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, uzdrowiskach, ośrodkach dedykowanych osobom niepełnosprawnym, gabinetach odnowy biologicznej, a także wszelkiego rodzaju uzdrowiskach czy ośrodkach sportowych jak i hotelach i górskich resortach. To jeden z najchętniej wybieranych kierunków ostatnich lat. Specjaliści-fizjoterapeuci od lat zajmują ważne miejsce na rynku pracy w regionie – Kotlina Jeleniogórska ma charakter uzdrowiskowy! Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Fizjoterapia i opieka w geriatrii Zarządzanie w turystyce Jaki powinien być przyszły fizjoterapeuta? Spostrzegawczy, wytrwały, aktywny, empatyczny i odpowiedzialny. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FIZJOTERAPEUTĄ! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Informatyka przemysłowa

REKRUTACJA Elastyczny program studiów z zakresu nauk informatyczno-technicznych, umożliwiający podjęcie pracy zawodowej jako inżynier projektant (eksploatator) systemów komputerowych i informatyczno-technicznych, wspomagających procesy produkcji i zarządzania w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Czego się nauczysz, studiując Edukację techniczno-informatyczną? programowanie komputerów projektowanie i obsługa baz danych projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych projektowanie aplikacji mobilnych projektowanie serwisów komputerowe systemy sterowania i wizualizacji procesów produkcji komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania wizualizacja systemów informacji przestrzennej praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy Jakie masz korzyści ze studiowania ETI na KANS? w trakcie studiów absolwent może zdobyć dodatkowe certyfikowane uprawnienia praktyki zawodowe w firmach informatycznych, przedsiębiorstwach i instytucjach gwarantujących nabycie wiedzy i umiejętności inżynierskich możliwość podjęcia pracy zawodowej w trakcie studiów ciekawe tematy projektów i prac inżynierskich lokowanych w przedsiębiorstwach Studiując ETI możesz wybrać specjalności: Informatyka przemysłowa Techniczna ochrona klimatu Regionalny rynek pracy szuka inżynierów! Wiedza zdobywana na studiach technicznych w Karkonoskiej Akademii to w dużym stopniu praktyka – aspekt najbardziej pożądany przez pracodawców. Studia inżynieryjne dają wykształcenie i przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Wykwalifikowani absolwenci mają największe szanse na znalezienie stabilnego miejsca na rynku pracy. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i ochrona danych Zostań inżynierem. Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Techniczna ochrona klimatu

REKRUTACJA Elastyczny program studiów z zakresu nauk informatyczno-technicznych, umożliwiający podjęcie pracy zawodowej jako inżynier projektant (eksploatator) systemów komputerowych i informatyczno-technicznych, wspomagających procesy produkcji i zarządzania w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Czego się nauczysz, studiując Edukację techniczno-informatyczną? programowanie komputerów projektowanie i obsługa baz danych projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych projektowanie aplikacji mobilnych projektowanie serwisów komputerowe systemy sterowania i wizualizacji procesów produkcji komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania wizualizacja systemów informacji przestrzennej praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy Jakie masz korzyści ze studiowania ETI na KANS? w trakcie studiów absolwent może zdobyć dodatkowe certyfikowane uprawnienia praktyki zawodowe w firmach informatycznych, przedsiębiorstwach i instytucjach gwarantujących nabycie wiedzy i umiejętności inżynierskich możliwość podjęcia pracy zawodowej w trakcie studiów ciekawe tematy projektów i prac inżynierskich lokowanych w przedsiębiorstwach Studiując ETI możesz wybrać specjalności: Informatyka przemysłowa Techniczna ochrona klimatu Regionalny rynek pracy szuka inżynierów! Wiedza zdobywana na studiach technicznych w Karkonoskiej Akademii to w dużym stopniu praktyka – aspekt najbardziej pożądany przez pracodawców. Studia inżynieryjne dają wykształcenie i przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Wykwalifikowani absolwenci mają największe szanse na znalezienie stabilnego miejsca na rynku pracy. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i ochrona danych Zostań inżynierem. Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Język niemiecki w biznesie i turystyce

REKRUTACJA Studia na kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce mają Cię przygotować do pracy zawodowej w tych sektorach gospodarki i życia publicznego, które wymagają kompetencji interkulturowej, umożliwiającej mobilność transgraniczną. Jest to szczególnie ważne w regionie, który prowadzi na wielu płaszczyznach ożywioną współpracę z partnerami z Niemiec. Czego nauczysz się, studiując filologię germańską? Absolwent licencjackich studiów germanistycznych ma wiedzę o języku, literaturze i tradycji krajów niemieckojęzycznych i umiejętność poruszania się w przestrzeni kulturowej tych krajów, co w połączeniu z jego rodzimą kompetencją kulturową i językową, pozwoli realizować się w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są kwalifikacje językowe i interkulturowe. Po studiach licencjackich filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce student zna niemiecki na poziomie C1 a dodatkowy języka obcy na poziomie B2. Studenci uczą się również komunikatywności, umiejętności autoprezentacji oraz kompetencji interkulturowej. Rozumieją i stosują biznesowo-kulturowe kody właściwe dla niemieckiego obszaru językowego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście polityki regionalnej realizowanej w UE, która wspiera i promuje współpracę regionów przygranicznych tak, aby w parze z pewną aktywnością gospodarczą i kulturalną przezwyciężać historyczne obciążenia i narodowe stereotypy. Jaka praca po filologii germańskiej? Absolwent kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce znajdzie zatrudnienie w: instytucjach i podmiotach gospodarczych, działających w ramach współpracy transgranicznej między Polską i Republiką Federalną Niemiec placówkach kultury instytucjach samorządu lokalnego biurach i organizacjach turystycznych w działalności uzdrowiskowej w czasopismach i nowych mediach w organizacjach pozarządowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Zarządzanie w turystyce Promocja regionalnego produktu turystycznego Specjalność: filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce Według portalu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy! Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym

REKRUTACJA Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Coraz częściej poszukuje się specjalistów filologów. Dzięki studiom na Filologii Angielskiej nabywasz praktyczną znajomość języka, potwierdzoną dyplomem i stajesz się atrakcyjnym kandydatem. Dlaczego warto wybrać filologię angielską? To studia rozwijające ciekawość świata i kreatywność. Co wyróżnia ten kierunek? Wszechstronność – historia, literatura, fakty, kulturowe wyzwania krajów anglojęzycznych w kontekście historycznym i współczesności. Rynek pracy stawia poprzeczkę bardzo wysoko – my reagujemy. Studia na kierunku filologia angielska pomogą Ci zdobyć kompetencje językowe, które wykorzystasz w codziennej komunikacji oraz w relacjach branżowych. Praca po filologii angielskiej – co robić po studiach? Filolog nie musi się bać o pracę! Integracja europejska i społeczna powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy. Coraz częściej poszukuje się specjalistów filologów. Potwierdzone dyplomem kompetencje językowe nigdy nie miały tak dużej przewagi nad deklarowaną znajomością języka. Przygotujesz się do pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza. Zdobędziesz kompetencje oraz wiedzę niezbędne do pracy w środowisku biznesowym utrzymującym kontakty międzynarodowe. Poznasz zagadnienia z różnych obszarów – ekonomia, marketing, technologia, medycyna, turystyka, prawo, zarządzanie. Moduły specjalnościowe – bo w Karkonoskiej wybór należy do Ciebie: Filologia angielska z językiem biznesu Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Promocja regionalneo produktu turystycznego Budowanie i promocja marki Zarządzanie w turystyce Zarobki po filologii angielskiej Według raportu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy![1] Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego

REKRUTACJA Praktycznie uczymy zawodu przyszłych dziennikarzy i pozostałych pracowników mediów, a także agencji public relations, biur promocji i reklamy. Zajęcia na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej to w dużej mierze praktyczne warsztaty w doskonale wyposażonych pracowniach. Studia I stopnia dostarczają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy w zawodach związanych z dziennikarstwem, komunikacją wizerunkową i public relations. Zajęcia w studiu radiowym, telewizyjnym a także w pracowni DJ są prowadzone przez osoby z doświadczeniem praktycznym. Warto studiować! Według danych GUS w roku akademickim 2020/2021 dziennikarstwo było w czołówce najczęściej wybieranych grup kierunków! Czego się nauczysz, studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze studenci uczą się tworzenia przekazów medialnych – telewizyjnych, internetowych, prasowych i radiowych – oraz reguł rządzących mediami. Poznają specyfikę współczesnych mediów. Warsztat nowoczesnego dziennikarstwa to umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami, dlatego nasz program nauczania jest stale aktualizowany i wzbogacany o najnowsze rozwiązania. Program nauczania obejmuje także umiejętność wystąpień publicznych, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, dyskusji i weryfikacji źródła informacji. Pracujemy w małych grupach, w przyjaznej atmosferze. Kadra jest otwarta na dyskusję, a każdy student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest traktowany po partnersku. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? komunikowanie (w praktyce, w teorii, w mediach, w agencji PR, w swojej firmie, z klientem) pisanie (zrozumiale, trafnie, pod wyszukiwarkę, dla żądnych wiedzy, dla klientów i wyborców) mówienie (do innych, do kamery, do mikrofonu) Jaka praca po Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej? Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie muszą martwić się o pracę. Pozyskane umiejętności pozwalają naszym absolwentom na zawodową samodzielność. Są przygotowani do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja oraz Internet i social media), agencjach public relations, reklamy i promocji, firmy konsultingowe, agencje brandingowe, reklamowe i kreatywne i wiele innych. Studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną możesz wybrać specjalności: Event i kreowanie wizerunku Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Public Relations Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Zarządzanie w turystyce Budowanie i promocja marki Promocja regionalnego produktu turystycznego Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Jaki powinien być przyszły dziennikarz i specjalista od komunikacji społecznej? Kreatywny, kompetentny, otwarty i ciekawy świata. ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Resocjalizacja z kryminologią

REKRUTACJA Pedagogika znajduje się wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów. Obejmuje obszar nauk humanistycznych i społecznych. Interesuje Cię praca w służbach? To kierunek dla Ciebie! Dlaczego warto studiować pedagogikę? Praca pedagoga kojarzy Ci się z pracą w szkole? Nic bardziej mylnego. Sprawdź, jakie perspektywy dają Ci studia w KANS i znajdź swoje miejsce na rynku pracy. Umiejętności pedagogiczne są poszukiwane przez pracodawców – skuteczność w negocjacjach i umiejętność rozwiązywania konfliktów to cechy pożądane. Są to również umiejętności praktyczne, które na co dzień pozwalają lepiej rozumieć procesy psychologiczne. W Karkonoskiej wybór należy do Ciebie! Po pierwszym semestrze możesz wybrać swoją specjalność: Resocjalizacja z kryminologią Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Bezpieczeństwo i ochrona danych Oligofrenopedagogika Co robić po studiach? W zależności od specjalności, możliwości nie brakuje. Wybierz resocjalizację z kryminologią i znajdź zatrudnienie w stowarzyszeniach zajmujących się resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Czeka na Ciebie również praca w policji, w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych, niosących pomoc ofiarom przestępstw. Jest to specjalność dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata – także tego, co w nim złe, jak przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne. Zrozumiesz je i dasz radę zmierzyć się z nimi, kończąc resocjalizację z kryminologią. Jaki powinien być przyszły pedagog? Na pewno otwarty, odpowiedzialny, kreatywny i rzetelny. Zdobądź wykształcenie. ZOSTAŃ PEDAGOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA Pedagogika znajduje się wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów. Obejmuje obszar nauk humanistycznych i społecznych. Interesuje Cię praca w służbach? To kierunek dla Ciebie! Dlaczego warto studiować pedagogikę? Praca pedagoga kojarzy Ci się z pracą w szkole? Nic bardziej mylnego. Sprawdź, jakie perspektywy dają Ci studia w KANS i znajdź swoje miejsce na rynku pracy. Umiejętności pedagogiczne są poszukiwane przez pracodawców – skuteczność w negocjacjach i umiejętność rozwiązywania konfliktów to cechy pożądane. Są to również umiejętności praktyczne, które na co dzień pozwalają lepiej rozumieć procesy psychologiczne. W Karkonoskiej wybór należy do Ciebie! Po pierwszym semestrze możesz wybrać swoją specjalność: Resocjalizacja z kryminologią Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Bezpieczeństwo i ochrona danych Oligofrenopedagogika Co robić po studiach? W zależności od specjalności, możliwości nie brakuje. Wybierz resocjalizację z kryminologią i znajdź zatrudnienie w stowarzyszeniach zajmujących się resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Czeka na Ciebie również praca w policji, w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych, niosących pomoc ofiarom przestępstw. Jest to specjalność dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata – także tego, co w nim złe, jak przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne. Zrozumiesz je i dasz radę zmierzyć się z nimi, kończąc resocjalizację z kryminologią. Jaki powinien być przyszły pedagog? Na pewno otwarty, odpowiedzialny, kreatywny i rzetelny. Zdobądź wykształcenie. ZOSTAŃ PEDAGOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Filologia angielska z językiem biznesu

REKRUTACJA Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Coraz częściej poszukuje się specjalistów filologów. Dzięki studiom na Filologii Angielskiej nabywasz praktyczną znajomość języka, potwierdzoną dyplomem i stajesz się atrakcyjnym kandydatem. Dlaczego warto wybrać filologię angielską? To studia rozwijające ciekawość świata i kreatywność. Co wyróżnia ten kierunek? Wszechstronność – historia, literatura, fakty, kulturowe wyzwania krajów anglojęzycznych w kontekście historycznym i współczesności. Rynek pracy stawia poprzeczkę bardzo wysoko – my reagujemy. Studia na kierunku filologia angielska pomogą Ci zdobyć kompetencje językowe, które wykorzystasz w codziennej komunikacji oraz w relacjach branżowych. Praca po filologii angielskiej – co robić po studiach? Filolog nie musi się bać o pracę! Integracja europejska i społeczna powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy. Coraz częściej poszukuje się specjalistów filologów. Potwierdzone dyplomem kompetencje językowe nigdy nie miały tak dużej przewagi nad deklarowaną znajomością języka. Przygotujesz się do pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza. Zdobędziesz kompetencje oraz wiedzę niezbędne do pracy w środowisku biznesowym utrzymującym kontakty międzynarodowe. Poznasz zagadnienia z różnych obszarów – ekonomia, marketing, technologia, medycyna, turystyka, prawo, zarządzanie. Moduły specjalnościowe – bo w Karkonoskiej wybór należy do Ciebie: Filologia angielska z językiem biznesu Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Promocja regionalnego produktu turystycznego Budowanie i promocja marki Zarządzanie w turystyce Zarobki po filologii angielskiej Według raportu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy![1] Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA